Adreça: C/Rambla Catalunya, 120 3º 3ª (08008 Barcelona)
Telèfon: 934 553 639              Email:  info@ac5-online.com

Directora: Dra. Asunción Molina Bartumeus

Col·laboradora: Sonia Benítez Borrego 

El nostre equip està especialitzat en la realització d'avaluacions i informes pericials, supervisions, assessorament, intervencions forenses i coordinacions de parentalitat.

En l'apartat de Material d'interès s'inclou bibliografia, articles i / o materials d'interès relacionats amb l'activitat del psicòleg dins dels tribunals.

Elaboració d'informes pericials:

La pericial és un dictamen fonamentat científicament per un expert en la matèria sobre la qual se li formulen diferents qüestions.

L'equip de AC5 Associats realitza avaluacions pericials i intervencions en les següents àrees:

  • Familia:

   Avaluació de les capacitats parentals, guarda i custòdia dels fills, relacions parentofilial filials, controvèrsies de la pàtria potestat, sistemes de contacte parentofilial i avis-néts, valoració de canvis en la convivència, recomanacions en casos de violència domèstica ...

   Realitzem i / o assessorem en la creació d'PLANS DE PARENTALITAT: El Pla de Parentalitat és un instrument basat en l'autonomia dels progenitors i està dirigit a regular les tasques que poden afectar els fills comuns en cas de ruptura de la relació. Estimula els progenitors a organitzar per ells mateixos i de forma responsable la cura dels fills, de manera que estableix els criteris de resolució dels problemes més importants que prevegin que poden aparèixer en el futur, de cara a evitar processos contenciosos en un moment posterior.

   Coordinacions de parentalitat. Assistència a progenitors en situació d'alta conflictivitat com a procés alternatiu de resolució de disputes prioritzant el benestar dels nens / es: assessorament en la implementació del seu pla de parentalitat, ajuda per resoldre les seves disputes i educació respecte a les necessitats dels seus fills.

  • Penal: En víctimes: valoració en casos d'abús sexual, avaluació de dany moral, de seqüeles psicològiques, de simulació ... A encausats: avaluació i diagnòstic de les causes que poden modificar la responsabilitat criminal, avaluació psicopatològica i del perfil psicològic ... 
  • Civil: Valoració de la capacitat civil en la presa de decisions, avaluació de danys i seqüeles psicològiques ...
  • Laboral: Avaluacions en cas de mobbing, burnout, assetjament sexual a la feina ..., seqüeles psicològiques per accidents laborals ...