Adreça: C/Rambla Catalunya, 120 3º 3ª (08008 Barcelona)
Telèfon: 934 553 639              Email:  info@ac5-online.com

L'adult té un paper molt important en l'adquisició del llenguatge del nen / a. Ja des dels primers mesos el nen / a comença a utilitzar les primeres vocalitzacions; el que es coneix com balboteig.

Als 6 mesos comença a imitar els seus propis sons i els de l'entorn encara que no tenen per què ser del tot correctes. És l'etapa de la ecolàlia.

Als 8-10 mesos el nen és capaç d'alternar la mirada cap a l'objecte i l'adult, sempre que l'objecte aquest present.

Cap als 9 mesos si el nen no té al seu abast l'objecte, ho assenyala. El gest té un paper fonamental en la comunicació pre-verbal.

Mitjançant aquestes estratègies comunicatives utilitzades pel nen, l'adult pot interpretar i deduir el significat de les emissions que produeix i atendre les seves necessitats.

A partir dels 11 - 12 mesos els nens solen iniciar la producció de les primeres paraules, tot i que encara van acompanyades pel gest.

Al voltant dels 18 mesos s'ajunten dues paraules i comença a disminuir la utilització del gest per donar pas al llenguatge verbal.

Per oferir una dada quantitativa aproximat, al voltant dels 24 mesos poden haver adquirit les 30 primeres paraules produint-se un increment espectacular en els mesos posteriors.

Entre els 24-30 mesos apareixen seqüències telegràfiques de tres elements i als 36 mesos ja poden produir frases coordinades.


SIGNES D'ALERTA:

A partir de les dades orientatives anteriors podem indicar els següents signes d'alerta:

• Amb 18 mesos no produeix cap paraula.
• El nen es recolza excessivament en el gest, més que en la paraula.
• El nen no utilitza cap estratègia comunicativa de les exposades anteriorment ni manté el contacte ocular.
• El nen (a partir de 12 mesos) es limita a repetir allò que diu l'adult sense tenir iniciativa ni intenció comunicativa.
• Si amb 3 anys els pares o les persones més properes al nen tenen dificultats per entendre'l.

Aquests són algunes dades que poden ajudar per saber quin és el perfil sobre el moment lingüístic en què es troba el nen. Aquesta informació és únicament una pauta orientadora sobre aquells comportaments lingüístics més habituals que es produeixen en determinades edats, les educadores de l'escola infantil i la seva pediatre habitual poden ajudar en la valoració del seu cas concret. Si la dificultat és molt evident, sol·liciti assessorament.